top of page

Tävlingsregler

Tävlingsregler & villkor – Sverige

Tävlingen presenteras och genomförs via Elerts Färghandels Instagramkonto:

www.instagram.com/elertsfarghandel

 

Ansvarig för tävlingen:

Elerts Färghandel AB

641 30 Katrineholm – Sweden

 

Deltagande

Tävlingen presenteras och offentliggörs via en Instagram-post, publicerad som ett inlägg från Elerts Färghandel.

Deltagande i tävlingen sker genom att personen (deltagaren) följer Elerts Färghandels konto @elertsfarghandel på Instagram, gillar tävlingsinlägget, taggar tre vänner samt motiverar varför personen vill vinna.

Tävlingen är öppen för alla fyllda 18 år eller äldre och är bosatta i Sverige. Anställda eller familjemedlemmar till anställda på Elerts Färghandel AB får dock inte delta. Deltagande i tävlingen är gratis och kräver varken någon form av betalning eller inköp, däremot krävs ett aktivt Instagramkonto.

Godkännande av dessa regler och villkor är en förutsättning för deltagande.

 

Tävlingsperiod

Tävlingen startar måndagen den (datum) (månad) (år) vid tidpunkten då Elerts Färghandels inlägg publiceras på Instagram och avslutas torsdagen den (datum) (månad) (år) klockan (tidpunkt).

 

Priser

Priserna utgörs av följande:

– (antal) personer i Sverige vinner (vad är vinsten) till ett värde av XXX SEK.

Priserna sponsras av (levterantör) och är inte överförbara och kan inte bytas ut mot kontanter, andra produkter eller någon annan form av kompensation.

Elerts Färghandel AB tar inget ansvar för någon form av skador, förluster, förpliktelser eller konsekvenser med anledning av deltagande i tävlingen eller mottagande av pris. Om en deltagare inte accepterar dessa regler och villkor förbjuds de från att deltaga, och om det gäller en vinnare, kommer en ny vinnare att utses.

 

Val av vinnare

Alla giltiga bidrag mottagna inom tävlingens specificerade tidsperiod kommer att övervägas.

Vinnare utses av en jury hos Elerts Färghandel AB. Juryn väljer ut vinnare baserat på dess motivering. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnare kommer att kontaktas av Elerts Färghandel via ett DM på Instagram senast den (datum) (månad) (år). Vinnare måste därefter svara inom 7 dagar från kontakt. Om vinnare inte återkopplar till Elerts Färghandel AB enligt den utsatta tiden är juryn fri att utse en annan vinnare till tävlingen.

Priset hämtas inom 30 dagar efter det att Elerts Färghandel erhållit vinnarens kontakt- och adressuppgifter.

Borttappad vinst ersätts ej. Avser vinsten ett presentkort kan

produkter endast hämtas ut hos Elerts Färghandel AB vid uppvisande av fysiskt presentkort. Värdet på presentkortet är inklusive moms. Kan ej inlösas mot kontanter eller nytt presentkort.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

Personuppgifter

Alla mottagna personuppgifter från deltagare kommer enbart användas av Elerts Färghandel AB för att administrera tävlingen i enlighet med dessa regler och villkor. Alla personuppgifter kommer att raderas så fort tävlingen är avslutad och kommer inte att användas eller vidarebefordras till tredje part. Alla personuppgifter hanteras Elerts Färghandel AB i enlighet med gällande GDPR-regler.

Övrigt

Tävlingen är inte – i sin helhet eller delvis – sponsrad, godkänd, administrerad eller associerad med Instagram.

Elerts Färghandel AB förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen, eller ändra regler och villkor, om detta är nödvändigt på grund av oförutsägbara händelser. Vid en sådan händelse kommer deltagare att informeras direkt via Instagram.

Elerts Färghandel AB förbehåller sig rätten att exkludera och diskvalificera bidrag som:

– Innehåller kränkande, diskriminerande, omoraliskt, ärekränkande och/eller oanständigt språk eller uttryck;

– Porträtterar eller uppmuntrar olaglig aktivitet;

– Gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter;

– Inte är i enlighet med gällande regler och villkor för tävlingsbidrag.

Elerts Färghandel AB förbehåller sig rätten att exkludera och diskvalificera bidrag om det framkommer att någon form av fusk har förekommit.

Genom att deltaga i tävlingen, förstår deltagarna att Internet är en global och offentlig plats, och är medvetna om att deras kommentarer och namn kan kopieras och laddas ner till andra sidor och webbplatser av andra parter.

Övriga frågor om tävlingen och dess regler och villkor hänvisas till info@elertsfarghandel.se där de besvaras av ansvarigt team.

bottom of page